ارائه خدمات دستگاه های کارتخوان برند های وریفون (verifone) و اینجنیکو (ingenico)

ارائه کلیه خدمات دستگاه های کارتخوان برند های verifone  و  ingenico

تأمین، تعمیر، پشتیبانی و نرم افزار

ارائه کلیه خدمات تأمین، تعمیر، پشتیبانی و نرم افزار مربوط به دستگاه های کارت خوان مدل های:

 

verifone vx520

دستگاه کارتخوان مدل verifone vx520

 

 

 

 

verifone vx670

 

Verifone-Vx670-pos

 

verifone vx675

 

 

verifone vx675 2

verifone vx680

دستگاه کارتخوان مدل veriFone vx680

 

 

ingenico 5100

دستگاه کارتخوان مدل ingenico 5100

 

 

ingenico 7910

دستگاه کارتخوان مدل ingenico 7910