مزیت برنامه مبتنی بر کارت

برنامه وفاداری مبتنی بر کارت علاوه بر امکان پیاده‌سازی در کانال‌های پرداخت موازی با توجه طراحی خود مبتنی بر استانداردهای بانک مرکزی از امنیت بالایی برخوردار بوده و فارغ از زیرساخت منطقه‌ای، به صرف دسترسی به خط تلفن قابل استقرار خواهد بود.