باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

با بالارفتن سطح فرهنگ و افزايش سطح توقع افراد و نيز بالا رفتن توان مالي جوامع ، شيوه هاي بازاريابي ، فروش و همچنين ارائه خدمات پس از فروش دچار تحولات شگرفي شده است. امروزه نحوه ارائه کالا و خدمات و رفتار با مشتريان در کنار تنوع ، کيفيت و همچنين قيمت محصولات داراي اهميت فراواني است. از اين رو رقابت سنگين و فشرده اي در بازار درجريان است و به همين دليل حفظ و ارتقاء سطح مشتري يکي از مهمترين مسائل و نيازهاي روز مي باشد. ارتقاء سطح کيفي ارائه کالا و خدمات در کنار توجه و احترام به خواسته هاي ناگفته مشتريان و پاسخ به تمايلات دروني ايشان ، باعث رونق کسب و کار خواهد بود و در اين ميان ايجاد حس وفاداري در مشتريان بعنوان مهمترين عنصر وجودي بنگاه هاي اقتصادي ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در اين خصوص ابزار بسیار قدرتمندی بنام باشگاه مشتریان برای توسعه ی کسب و کارهای گوناگون به عرصه ی بازار آمده است
که با توجه به حجم سازمان و نوع فعالیت و خدمات آن سازمان و با در نظر گرفتن اقشار مختلف از مشتریان نوع باشگاه تعریف می شود و با توجه با موارد فوق هر باشگاه مشتریان اجزا و اهداف و سناریوهای خاص خود را شامل می شود.

اهداف کلی باشگاه مشتریان:

 1. ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات کاربران (مشتریان/اعضاء و هواداران باشگاه)
 2. حفظ مشتری و افزایش تعداد مراجعات مشتریان قبلی
 3. افزایش فروش با جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان قبلی
 4. کاهش هزینه های تبلیغات
 5. بررسی و کنترل رفتار مشتریان
 6. جلوگیری از ریزش مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها
 7. ایجاد بازارهای جدید با برنامه ریزی براساس اطلاعات بدست آماده از مشتریان

مراحل ایجاد یک باشگاه :

 1. تعیین اهداف باشگاه و چشم اندازهای آن
 2. تهیه ی سناریوی باشگاه و تعیین منافع هر بخش از سناریو
 3. انتخاب ابزارهای مناسب باشگاه
 4. ایجاد سیستم های انگیزشی در باشگاه
 5. گسترش باشگاه در زمینه های مختلف
 6. ایجاد بازارها جدید با استفاده از مدیریت باشگاه

هریک از مراحل فوق در واقع دارای مراحل مختلفی می باشد که در آن مسائل مربوط به آن بخش بایستی به ریز بررسی و مطالعه گردد.