راه اندازی باشگاه مشتریان

customerclub

راه اندازی باشگاه مشتریان

نگهداری و توسعه ارتباط با مشتری که نتیجه ان فروش رو به افزایش ، فروش جانبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح های وفادارسازی می شود، مهمترین دلیل سازمان های تولید و خدماتی برای راه اندازی باشگاه های مشتریان است.
در واقع باشگاه مشتریان باشگاهي سازمان يافته و شكل داده شده توسط يك شركت براي گروهي مشخص از مشتريانش جهت افزايش وفاداري مشتري و افزايش درآمد شركت از خريدهاي مشتري می باشد.
برای راه اندازی این سه شرط اجرا میشود:
الف- طراحی سناریوی راه اندازی باشگاه
ب- هدایت و راهبری و ممیزی برنامه های باشگاه
ج- توسعه باشگاه

روند شروع همکاری

۱- دریافت RFP مکتوب از کارفرما و یا درخواست بازدید از مجموعه
۲- ارسال سوالات اتاق مدیریت ارتباط با مشتری جهت ایجاد شناخت اولیه از مجموعه کارفرما
۳- بازديد از شركت كارفرما و یا برگزاری جلسه حضوری در محل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری
۴- ارائه پروپوزال و اعلام زمان و هزینه راه اندازی
۵- عقد قرارداد راه اندازی، معرفی تیم پروژه و شروع کار
۶- در صورت درخواست کارفرما، عقد قرارداد فازهای ۲ و ۳

مراحل عمومی اجرای پروژه راه اندازی باشگاه مشتریان:
۱- تشکیل تیم پروژه در محل کارفرما
۲- عارضه یابی سازمان و تعیین میزان آمادگی پرسنل و فرآیندهای سازمانی جهت اجرای پروژه
۳- اجرای برنامه آموزش پرسنل و یا مهندسی مجدد فرآیندهای مرتبط با باشگاه مشتریان
۴- تعيين منطق اجراي برنامه ( افزايش سود، اعتبار برند، مبازره تجاري يا …..
۵- طرح ریزی نظام جمع آوری اطلاعات و صدای مشتری
۶- تحليل رفتار و روند فروش و خرید مشتریان
۷- جمع آوری اطلاعات اولیه سودآوری شرکت از businessplan رایج در شرکت
۸- تهيه طرح مفهومي شامل تعیین شیوه های جذب، اشتراک دهی، ادبیات و قوانین باشگاه
۹- تهيه گردشكارها
۱۰- ايجاد زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري شامل اجرای پورتال مشتریان، سامانه نظرسنجی، سامانه دریافت شکایات، سامانه اندازه گیری سطح رضایت، سیستم نرم افزاری و سخت افزاری جمع آوری و تحلیل امتیازات مشتری، برگزاری برنامه های فیزیکی مانند سمینارها، جشن ها و …