فروش و ارائه خدمات دستگاه های کارتخوان برند های وریفون (verifone) و اینجنیکو (ingenico)

ارائه کلیه خدمات دستگاه های کارتخوان برند های verifone  و  ingenico

تأمین، تعمیر، پشتیبانی و نرم افزار

ارائه کلیه خدمات تأمین، تعمیر، پشتیبانی و نرم افزار مربوط به دستگاه های کارت خوان مدل های:

کارت خوان سیار مدل verifone vx520

کارت خوان سیار مدل verifone vx670

verifone vx 670

کارت خوان سیار مدل verifone vx675

verifone vx675

کارت خوان سیار مدل verifone vx680

verifone vx680

کارت خوان سیار مدل ingenico 5100

ingenico 7910

ingenico 7910

شرکت افق پودات ارائه دهنده تمامی خدمات مربوط به دستگاه های کارت خوان verifone  و ingenico در سرتاسر ایران